Bilim Kurulu

BİLİM KURULU

Öğretim Görevlisi Adnan ÇANGIR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ENVERÇEVKO YK Üyesi, EuroVelo Ulsual Koordiantörlüğü
Prof. Dr. Ali Arslan KAYA, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ENVERÇEVKO Üyesi
Prof. Dr. Ali ÖZER, İnönü Üniversitesi
Doç. Dr. Asım Mustafa AYTEN, Abdullah Gül Üniversitesi
Araş.Gör.Dr. Aslı KAYA, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ENVERÇEVKO Üyesi, OSD OpenStreetsDay Proje Koordinatörü
Dr. Ayşe ÇAĞLAYAN, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Uzm. Burak METE, Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü
Prof. Dr. Cafer Turgut, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz TÜRE, Eskişehir Teknik Üniversitesİ
Doç. Dr. Emre ALP, ODTÜ
Doç Dr. Hale Seçilmiş CANBAY, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Doç. Dr. İnci PARLAKTUNA , Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Dinçer BİLGİN, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Melda Açmaz ÖZDEN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Mert ÇUBUKÇU, Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Merve GÖRGÜNER, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Nedim ÖZDEMİR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ENVERÇEVKO Bşk. Yrd.
Doç. Dr. Nermin KORUKLU, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. Neslihan KULOZÜ, Atatürk Üniversitesi
    Ömür SAYGIN, İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü
Dr. Özlem DEMİRCİ, Dicle Üniversitesi
Dr. Reza SABER, Ankara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Seher Sarıkaya KARABUDAK, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Serpil ÖZBAŞ, Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Şükran Özkahraman KOÇ, Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Veysel IŞIK, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Yıldız AKSOY, Medeniyet Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Yıldız DENAT, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

*Sıralama isme göre alfabetik düzenlenmiştir.