SCIENTIFIC COMMITTEE

Öğretim Görevlisi Adnan ÇANGIR, Muğla Sıtkı Koçman University, ENVERÇEVKO Board Member EuroVelo Natioanl Coordinator 
Prof. Dr. Ali Arslan KAYA, Muğla Sıtkı Koçman University, ENVERÇEVKO Member
Prof. Dr. Ali ÖZER, İnönü University
Doç. Dr. Asım Mustafa AYTEN, Abdullah Gül University
Araş.Gör.Dr. Aslı KAYA, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ENVERÇEVKO Member, OSD OpenStreetsDay Project Coordinator
Uzm. Burak METE, Bingöl Provincial Health Directorate
Prof. Dr. Cafer Turgut, Aydın Adnan Menderes University
Prof. Dr. Cengiz TÜRE, Eskişehir Technical University
Doç. Dr. Emre ALP, METU
Doç Dr. Hale Seçilmiş CANBAY, Burdur Mehmet Akif Ersoy University
Doç. Dr. İnci PARLAKTUNA , Osmangazi University
Prof. Dr. Mehmet Dinçer BİLGİN, Aydın Adnan Menderes University
Dr. Öğr. Üyesi Melda Açmaz ÖZDEN, Çanakkale Onsekiz Mart University
Prof. Dr. Mert ÇUBUKÇU, Dokuz Eylül University
Dr. Öğr. Üyesi Merve GÖRGÜNER, Hacettepe University
Doç. Dr. Nedim ÖZDEMİR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ENVERÇEVKO Vice President
Doç. Dr. Nermin KORUKLU, Aydın Adnan Menderes University
Doç. Dr. Neslihan KULOZÜ, Atatürk University
    Ömür SAYGIN, Izmir İnstitute of Technology
Dr. Özlem DEMİRCİ, Dicle University
Dr. Öğr. Üyesi Seher Sarıkaya KARABUDAK, Aydın Adnan Menderes University
Dr. Öğr. Üyesi Serpil ÖZBAŞ, Süleyman Demirel University
Doç. Dr. Şükran Özkahraman KOÇ, Süleyman Demirel University
Doç. Dr. Yıldız AKSOY, Medeniyet University
Dr. Öğr. Üyesi Yıldız DENAT, Aydın Adnan Menderes University

*Sort by name in alphabetical order.