Bilimsel Program

OTURUM BAŞLIĞI:
ŞEHİR VE AFETLER
Şehir ve Doğal Afetler  - Prof. Dr. Veysel IŞIK, Ankara Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara/Türkiye
Şehir ve Afet Mevzuatları: Türkiye ve Dünyadan Örnekler - Dr. Ayşe ÇAĞLAYAN, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü, Ankara/Türkiye

Konferanslar
Deneysel Kentler; "Kent" in Dönüşümünde Yenilikçi Yaklaşımlar
Dr.  Baha Kuban, Demir Enerji