Disaster Science and Engineering (DSE) Dergisi hakkında duyuru...

Disaster Science and Engineering (DSE)

Disaster Science and Engineering (DSE), afet bilimi ve mühendisliği ile ilgili özgün araştırmaların açık erişim olarak yayınlandığı çok disiplinli bir uluslararası bir dergidir.  Derğide yayılanan araştırmalar, atmosferik, hidrolojik, oşinografik, volkanik, sismik, tektonik vs. değişik sebepler ile oluşan afetler ve hasarlarını konu almaktadır.  DSE de yayınlanan araştırmalar geniş bir kitleye, afet tespiti, izlenmesi ve modellemesi ilgili konularda bilgi paylaşımı yapmaktadır. DSE ayrıca risk değerlendirmesi, risk yönetimi, afetlerin ekonomik yönleri dahil olmak üzere stratejilerin tasarlanması ve inşası ile ilgili çalışmaları da içerecek şekilde yayınları kabul etmektedir.

Dergi, uluslara hakemli olup bir makalenin DSE de yayınlanması için en az iki hakemin olumlu görüşünün olması gerekmektedir. Ayrıca, Kongrelerde seçilmiş yayınların DSE de basılması için Kongrenin bilim kurulu tarafından seçilen yayınların dergiye gönderilmesi ve sonrasında ise dergi tarafından başlatılacak  hakem sürecinin olumlu sonuçlanması gerekmektedir.

Dergi web sayfası: http://www.disasterengineering.com/tr/