3. ULUSLARARASI ŞEHİR, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ

KONGRE BAŞKANLARI

 Prof. Dr. E. Didem EVCİ KİRAZ
(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
Prof. Dr. F. Nur BARAN AKSAKAL
(Gazi Üniversitesi)
 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. E. Didem EVCİ KİRAZ 
(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
Prof. Dr. F.  Nur BARAN AKSAKAL     
(Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Arzu KOCABAŞ
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Prof. Dr. Çağatay GÜLER 
(Hacettepe Üniversitesi -E)
Prof. Dr. Erkan PEHLİVAN   
(İnönü Üniversitesi)
Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ
(Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Dinçer BİLGİN  
(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
Prof. Dr. Murat TOPBAŞ
(Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Sabahat TEZCAN 
(İnönü Üniversitesi)
Prof. Dr. Serdal ÖĞÜT       
(Aydin Adnan Menderes Üniversitesi)
Prof. Dr. Songül A. VAİZOĞLU 
(Yakın Doğu Üniversitesi)
Prof. Dr. Toker ERGÜDER  
(Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilciliği Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve
Sağlığın Geliştirilmesi Program Yöneticisi)
Dr. Öğr. Üyesi Belgin YILDIRIM 
(Aydin Adnan Menderes Üniversitesi)
Öğr. Gör. Dr. Hakan TÜZÜN
(Gazi University)
Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÖNER   
(Aydin Adnan Menderes Üniversitesi)
Öğr. Gör. Feridun EKMEKCİ
(Muğla ENVERÇEVKO Dernek Bşk.
NWM NowWeMove Şimdi Hareket Zamanı Ulusal Koordinatörü)
Öğr. Gör. H. Nurcan EK  
(Aydin Adnan Menderes Üniversitesi)
Koray VELİBEYOĞLU
(İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi)
Murat AR
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü    

KONGRE SEKRETERLERİ

       Prof. Dr. Serdal ÖĞÜT       
(Aydin Adnan Menderes Üniversitesi)
        Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÖNER   
(Aydin Adnan Menderes Üniversitesi)
Öğr. Gör. Dr. Hakan TÜZÜN
(Gazi Üniversitesi)
Araş. Gör. Dr. Esra ÇELİK
(Aydin Adnan Menderes Üniversitesi)