3. ULUSLARARASI ŞEHİR, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ

KONGRE BAŞKANLARI

 Prof. Dr. E. Didem EVCİ KİRAZ
(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
Prof. Dr. F. Nur BARAN AKSAKAL
(Gazi Üniversitesi)
 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. E. Didem EVCİ KİRAZ 
(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
Prof. Dr. F.  Nur BARAN AKSAKAL     
(Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Arzu KOCABAŞ
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Prof. Dr. Çağatay GÜLER 
(Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Erkan PEHLİVAN   
(İnönü Üniversitesi)
Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ
(Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Dinçer BİLGİN  
(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
Prof. Dr. Murat TOPBAŞ
(Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Nilgün SARP
(İstanbul Bilgi Üniversitesi) 
Prof. Dr. Sabahat TEZCAN 
(İnönü Üniversitesi)
Prof. Dr. Serdal ÖĞÜT       
(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
Prof. Dr. Songül A. VAİZOĞLU 
(Yakın Doğu Üniversitesi)
Prof. Dr. Toker ERGÜDER  
(Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilciliği Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar
ve Sağlığın Geliştirilmesi Program Yöneticisi)
Prof. Dr. Veysel IŞIK
(Ankara Üniversitesi)
Doç. Dr. Dilek ÖZTAŞ
(Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Dr. Ayşe ÇAĞLAYAN
 (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü)
Dr. Öğr. Üyesi Şahin TOPRAK
(Harran Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Belgin YILDIRIM 
(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
Öğr. Gör. Dr. Hakan TÜZÜN
(Gazi University)
Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÖNER   
(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
Öğr. Gör. Feridun EKMEKCİ
(Muğla ENVERÇEVKO Dernek Bşk.
NWM NowWeMove Şimdi Hareket Zamanı Ulusal Koordinatörü)
Öğr. Gör. H. Nurcan EK  
(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Yazıcıoğlu HALU
(Istanbul Üniversitesi)
Koray VELİBEYOĞLU
(İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi)
Murat AR
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü    
Andaç Erdem ÇAKIR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AR&GE Koordinatörü    

KONGRE SEKRETERLERİ

       Prof. Dr. Serdal ÖĞÜT       
(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
        Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÖNER   
(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
Öğr. Gör. Dr. Hakan TÜZÜN
(Gazi Üniversitesi)
Araş. Gör. Dr. Esra ÇELİK
(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)