3. ULUSLARARASI ŞEHİR, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ

BİLİM KURULU

Öğretim Görevlisi Adnan ÇANGIR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 
Prof. Dr. Ali Arslan KAYA, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Ali ÖZER, İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Alper BABA, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İYTE
Doç. Dr. Asım Mustafa AYTEN, Abdullah Gül Üniversitesi
Araş. Gör.Dr. Aslı KAYA, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Dr. Ayşe ÇAĞLAYAN, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Uzm. Burak METE, Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü
Prof. Dr. Cafer Turgut, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz TÜRE, Eskişehir Teknik Üniversitesİ
Doç Dr. B. Burçak Başbuğ ERKAN, Coventry University, School of Energy, Construction and Environment, UK
Doç. Dr. Emre ALP, ODTÜ
Doç. Dr. Hale Seçilmiş CANBAY, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Eser ÖKTEN, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İYTE
Doç. Dr. Işık SEZEN, Atatürk Üniversitesi
 Doç. Dr. İnan KESKİN, Karabük Üniversitesi
Doç. Dr. İnci PARLAKTUNA, Osmangazi Üniversitesi
Assoc. Prof. Dr. And Director Kambod Amini HOSSEINI, Risk Management Research Center 
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology-IIEES, Iran 
Prof. Dr. Mehmet Dinçer BİLGİN, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Melda Açmaz ÖZDEN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Mert ÇUBUKÇU, Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Merve GÖRGÜNER, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Nedim ÖZDEMİR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç. Dr. Nermin KORUKLU, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. Neslihan KULOZÜ, Atatürk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nuran AKYURT, Marmara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Şahin TOPRAK, Harran Üniversitesi
    Ömür SAYGIN, İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü
Dr. Özlem DEMİRCİ, Dicle Üniversitesi
Dr. Reza SABER, Ankara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Seher Sarıkaya KARABUDAK, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Serpil ÖZBAŞ, Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Şükran Özkahraman KOÇ, Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Veysel IŞIK, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Yıldız AKSOY, Medeniyet Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Yıldız DENAT, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Yazıcıoğlu HALU, (Istanbul Üniversitesi)

*Sıralama isme göre alfabetik düzenlenmiştir.