3. ULUSLARARASI ŞEHİR, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ

Etkinlik Tarihi 02-04 Nisan 2020
Erken Kayıt Son Tarih   21 Şubat 2020
Bildiri Özet Gönderimi Son Tarih               14 Şubat 2020
Tübitak Desteği Alacak Genç Araştırmacılar İçin Bildiri Özet Gönderimi Son Tarih   20 Aralık 2019
Tam Metin Gönderimi Son Tarih (Bildiri Özetlerinin Kabulünden Sonra)   21 Şubat 2020