3. ULUSLARARASI ŞEHİR, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ

Prof. Dr. Osman Selçuk ALDEMİR
Rektör,
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın

Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK
Rektör,
Harran Üniversitesi, Şanlıurfa

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi