3. ULUSLARARASI ŞEHİR, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ

101 Konu 101 Konuk
 

Kongremizde Araştırma Görevlisi, Uzman ve Dr. Öğretim Üyeleri' nin kısa sözel konuşma yapmalarına fırsat sağlanacaktır. Bu amaç için kongre salonlarından biri ayrılacaktır. Kongrenin ana konularının alt başlıkları belirlenmiştir. İlan edilen başlıklar veya önerilecek bir konu başlığı ile konuşmacılar Özgün Araştırma veya Nitelikli Derleme yolu ile bildiri sunabileceklerdir. Derlemede “Giriş ve Amaç, Gövde-Metin ve Sonuçlar ve Kaynaklar” bölümü bulunacaktır.               20 Aralık 2019 tarihi bu amaçla konuşma yapacaklar için TUBİTAK’ a destek amacıyla başvurunun son tarihidir. Bu tarihe kadar seçilen başlıklardan birinde kısa özet ile başvuru yapıldığı takdirde, kabul yazısı verilecek ve araştırmacı TUBİTAK’ a kongre desteği için başvurabilecektir. Daha sonra konuşma konuları arzu edildiği tarihte İngilizce özeti bulunacak şekilde tam metine dönüştürülecektir. Bu bildirilerin kabul ve değerlendirilmesi, Prof. Dr. Erkan Pehlivan’ ın (erkan.pehlivan@inonu.edu.tr) koordinasyonunda Kongre Bilimsel Kurulunca Görevlendirilecek Hakemlerin Değerlendirme Sonucuna Bağlıdır.

3. ULUSLARARASI ŞEHİR ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ KISA KONUŞMA
TAM BİLDİRİ METİN BAŞLIKLARI

 

Konuşma Konuları ÜST/ALT Başlıklar Sunumu Yapacak Kişi Kurum
ATIKLAR
1. Sıfır Atık Arş. Gör. Dr. Hayriye Çisem AKYILDIZ Aydın Adnan Menderes Üniv, Tıp Fak. Halk Sağlığı. A.D
2. Türkiye’de Atık Sorunu    
3. Türkiye’de Yakma Tesisleri    
4. Çevre Dostu Atık Metotları    
5. Geri Dönüşüm Ekonomisi    
6. Organize Sanayi Bölgelerinin Atık Sorunu    
7. Evsel Atık Su Arıtma Sistemleri    
8. Kentte Arıtma Çamuru Sorunu    
ÇEVREYE SAYGILI ŞEHİRLER
9. Şehirde Çevre Sağlığı    
10. Şehrin Çevre Sağlığı Ekibi    
11. Belediye Çevre Sağlığı Örgütleri Öğr. Gör. Ayşen ÖZMEN İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
12. Haşere Mücadele Metotları    
13. Park ve Bahçe Planlamaları    
14. Kentte Yeşil Bina Uygulamaları    
15. Kentleşmenin Yeni Ekonomik Boyutları    
SOSYAL BELEDİYECİLİK
16. Türkiye'de Sosyal Belediyecilik Anlayışı Arş. Gör. Dr. İsmail ÇAVUŞLU İnönü Üniversitesi,Tıp Fak. Halk Sağlığı. A.D
17. Aile Rehberlik Merkezi    
18. Kapitalizm Krizinin Sosyal Belediyecilik Üzerine Etkileri    
19. Sosyal Belediyeciliğin Ekonomik Boyutları    
20. Emeklilik ve Günlük Yaşam Aktiviteleri    
21. Gündüz Bakım Evleri    
22. Evde Bakım Arş. Gör. Dr. Abdullah ÖZKAN   İnönü Üniversitesi,Tıp Fak. Halk Sağlığı. A.D
YATAY ŞEHİRLEŞME
23. Kent Mimarisi    
24. Yatay Şehirleşme Ekonomisi    
25. Türkiye’de İmar Mevzuatı Sorunu    
26. Kent Meydanları Bilinci    
HALKLA BİRLİKTE YÖNETİM
27. Kent Konseyleri    
28. Büyükşehir Kent Meclisleri    
29. Kentlerde Referandum Konuları    
DEĞER ÜRETEN ŞEHİRLER
30. Sosyal Değer Üreten Şehirler    
31. Ekonomik Değer Üreten Şehirler    
32. Kent Kültürü ve Turizm    
33. Kentte Organik Tarım    
2030 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
34. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Arş. Gör. Dr. Reyhan Can YILDIZ Aydın Adnan Menderes Üniv, Tıp Fak.
35. Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam    
36. Sorumlu Tüketim ve Üretim    
HER POLİTİKADA SAĞLIK
37. Tütün Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun Arş. Gör. Dr. Esra ÇELİK Aydın Adnan Menderes Üniv, Tıp Fak. Halk Sağlığı. A.D
38. Türkiye’de Sağlığa Gönderme Yapan Kanunlar Arş. Gör. Dr. Eylem Gözde ALTUNDAL Aydın Adnan Menderes Üniv, Tıp Fak. Halk Sağlığı. A.D
KÜRESEL SAĞLIK
39. Küresel Sağlık Olgusu ve Gelişmeler    
40. Uluslararası Sağlık Kuruluşları ve Sorumluluklar    
SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ
41. Kent Yoksulları Dr. Dt. Nevra Karamüftüoğlu Gazi Üni. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.
42. Kentler ve Yaşlılık    
43. İssizlik ve Yoksulluk    
44. Engellilik ve Kent Mimarisi    
45. Fizik Aktivite ve Kentler Arş. Gör. Dr. Hacer DEMİRKÖSE Gazi Üni. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.
İNOVASYON
46. Kentler ve Inovasyon    
47. Sosyal Inovasyon    
48. Başarılı Inovasyon Modelleri    
ŞEHİR VE AFETLER    
49. Şehirlerde Afet Konuları    
50. Depremler ve Korunma    
51. Sel ve Baskınlar    
52. İklimsel Afetler    
53. Afetlerde Sağlık Hizmetleri Uz. Dr. Burak METE Bingöl Sağlık Müdürlüğü
54. Su kaynaklı Salgınlar Arş. Gör. Dr. Esra Doğan METE İnönü Üniversitesi,Tıp Fak. Halk Sağlığı. A.D
ŞEHİRLERDE RİSK TANIMLAMA VE YÖNETİMİ
55. Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme    
56. Risk Yönetimi ve Risk İletişimi    
57. Risk Yönetim Süreci Kılavuzu    
58. Kent Sorunlarında Stratejik Yönetim    
UZAY SAĞLIĞI
59. Uzayda İnsan Sağlığı    
60. Uzay ve İnsan Fizyolojisi Değişiklikleri    
61. Uzay Atıkları Arş. Gör. Dr. M. Oğuz TÜRKMEN Aydın Adnan Menderes Üniv, Tıp Fak. Halk Sağlığı. A.D
62. Kozmik Radyasyon ve Sağlığa Etkileri    
ŞEHİR SAĞLIĞI    
63. Şehir Sağlığı Kavramsal Çerçeve    
64. Şehir Sağlığı Örgütleri ve Halk Sağlığı Uzmanı    
65. Şehirlerde Sağlığın Belirleyicileri    
İKLİM VE SAĞLIK
66. Küresel İklim Değişikliğinin Sağlığa Etkileri Arş. Gör. Dr. Çiğdem Yılmaz AYDIN Aydın Adnan Menderes Üniv, Tıp Fak. Halk Sağlığı. A.D
67. İklim Değişikliği ve Suyla Bulaşan Hastalıklar Arş. Gör. Dr. Aylin SÖNMEZ Aydın Adnan Menderes Üniv, Tıp Fak. Halk Sağlığı. A.D
68. İklim Değişikliği ve Vektörler Arş. Gör. Dr. Beyza KERMAN Aydın Adnan Menderes Üniv, Tıp Fak. Halk Sağlığı. A.D
ÇEVRE SAĞLIĞI
69. Elektronik Atıklar Arş. Gör. Dr. Betül FIRINCI İnönü Üniversitesi, Tıp Fak. Halk Sağlığı. A.D
70. İçme Suları Dezenfeksiyonunda Yeni Yaklaşımlar Dr. Bahadır M. CAN Gazi Üniversitesi Halk Sağlığı A.D
71. Kentlerde Gürültü ve Sağlık Arş. Gör. Dr. Kenan İlkay ALP Aydın Adnan Menderes Üniv, Tıp Fak. Halk Sağlığı. A.D
72. Trafik ve Sağlık Etkileri Uzm. Dr. Ayşe TAŞ Malatya Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü
73. Kentlerde Ozon Maruziyeti    
74. Kentlerde Atık Yönetimi    
KIYI VE ADA ŞEHİRLERİNİN SAĞLIĞI  
75. Kıyı ve Ada Şehirlerinde Sağlık    
76. Akıllı Şehirler Arş. Gör. Dr. Özgür ÇETİN Aydın Adnan Menderes Üniv, Tıp Fak. Halk Sağlığı. A.D
77. Ada Şehirlerinde Atık Yönetimi    
DENİZ/KARA İLİŞKİSİNDE SAĞLIKLI KENTLER
78. Deniz Kara İlişkisi ve Sağlıklı Kentler    
79. Deniz ve Akıllı Kentler    
SAYFİYE KENTLERİNİN SAĞLIKLAŞTIRILMASI
80. Sayfiye Kentleri ve Acil Sağlık    
81. Sayfiye Kentleri ve Katı Atık Sorunu    
82. Sayfiye Kentleri ve Sıvı Atık Sorunu    
YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ
83. Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Adımları    
84. Yerel Yönetimler ve Stratejik Yönetim    
85. Performansa Dayalı Hizmet Modelleri    
GÖÇ VE KENT SAĞLIĞI
86. Kente Göç ve Sağlık Arş. Gör. Dr.Hatice Mediha KINA Gazi Üni. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.
87. Düzensiz Göçmenler ve Sağlık Hizmeti    
88. Sığınmacılar ve Sağlık Hizmeti Arş. Gör. Dr. Fatma ÇAKIR Aydın Adnan Menderes Üniv, Tıp Fak. Halk Sağlığı. A.D
KENTTE SAĞLIKLI ÇOCUK YETİŞTİRME
89. Çocuk Dostu Kentler Arş. Gör. Dr. İsmail ÇAVUŞLU İnönü Ü.Tıp.Fak. Halk Sağlığı A.D
90. Kentte Çocuk Oyun Alanları Tasarım Planlamaları Arş. Gör. Dr. Ayşe GÖKÇE İnönü Ü.Tıp.Fak. Halk Sağlığı A.D
91. Güvenli Okullar: Okul Kazaları ve Önlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Nüket GÜLER BAYSOY Biruni Üniversitesi Halk Sağlığı A.D                                                                                
DAYANIKLI KENTLER    
92. Dayanıklı Kentlerde Alt Yapı    
93. Sürdürülebilir Şehirler ve Sivil Kuruluşlar    
94. Depreme Dayanıklılığa Örnek Şehirler    
TAM İYİLİK HALİ İÇİN YENİ HALK SAĞLIĞI YAKLAŞIMI 
95. İnsan Kaynaklı Afetler    
96. Çevre Acilleri Arş. Gör. Dr. Esra YALÇIN İnönü Üniversitesi. Tıp Fak. Halk Sağlığı.A.D
97. Yapılı Çevre ve Sağlık    
98. Hastalık Yükü Üzerine Çevrenin Etkisi Arş. Gör. Dr. Dilek YAPAR Gazi Üni. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.
JEOTERMAL
99. Sürdürülebilir Enerjilerde Jeotermalin Yeri Arş. Gör. Dr. Yaşam UMUTLU Aydın Adnan Menderes Üniv, Tıp Fak. Halk Sağlığı. A.D
100. Jeotermel Sular ve Sağlık Arş. Gör. Dr. Pınar Özdemir DENİZ Aydın Adnan Menderes Üniv, Tıp Fak. Halk Sağlığı. A.D
101. Jeotermal Turizm Ekonomisi